ตะวัน ธงศิลา

ตะวัน ธงศิลาสอนพิเศษ/ติวJapanese

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีครับ ผมตะวันครับ ผมเป็นติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่น สามารถสอนภาษาญี่ปุ่น ให้ผู้สนใจทุกท่าน ในอนาคตคาดว่าจะเปิดสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่สนใจในระดับเบื้องต้นด้วยครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ

ประวัติการศึกษา

Japanese Major,Faculty of Liberal Arts,KMITL (2022 gratuation)

หัวข้อที่สอนออนไลน์

Japanese