Senee Punta

Senee Puntaสอนพิเศษ/ติวภาษาจีนกลาง,จีนกวางตุ้ง,กีตาร์โปร่ง,กลอง,ไวโอลิน,คีย์บอร์ด

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

เป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาโท MBA

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนภาษาจีนกลาง จีนกวางตุ้ง ดนตรีสอนกีตาร์โปร่ง กลอง ไวโอลิน คีย์บอร์ด