นายยุทธภูมิ พิมพา

นายยุทธภูมิ พิมพาสอนพิเศษ/ติววิทย์,เคมี,คณิต

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ สอนแบบเป็นกันเอง เข้าใจธรรมชาติของแต่ละบุคคล

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกเคมี ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ บริหารการศึกษา

หัวข้อที่สอนออนไลน์

วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยม เคมี ม.ปลาย คณิตศาสตร์ประถมต้น