Kamolporn Pukseeda

Kamolporn Pukseedaสอนพิเศษ/ติวคณิต,เขียนเว็บไซต์

250 บาท/ชม.36.25 ชม.
(2)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ครูพี่เมย์นะคะ จบจากศิลปากร ด้วยเกียรนิยมอันดับ 2 👩🏼‍🎓 คณิตศาสตร์ 💕 เน้นสอนให้เข้าใจปูพื้นฐาน อธิบายซ้ำ เน้นปฎิบัติ 💕เพิ่มเกรด ติวการบ้าน เพิ่มความรู้ หรืออยากเรียนเฉพาะเรื่อง สามารถสอนได้ค่า ✌🏾เข้าใจคนที่เรียนคณิตไม่เก่ง เราจะไปช้าๆและไปพร้อมกันจนได้ 😘คณิตไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรียนกับครูพี่เมย์นะคะ เด็กๆ👈 👩🏽‍💻คอมพิวเตอร์ 👉🏽ภาษา Php , html , sql ปูพื้นฐาน จนเขียนเว็บไซต์ 👉🏽 เรียนสนุก เน้นปฏิบัติ 👉🏽ระบบจัดการฐานข้อมูลที่ง่าย และสอนเขียน ERD 👉🏽 สามารถสอนเฉพาะงาน หรือเรียนระยะสั่น ระยะยาว ตามใจผู้เรียน

ประวัติการศึกษา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาเทคโนโลยีธุรกิจ 👩🏼‍🎓เกียรนืยมอันดับ 2 👩🏼‍💼เป็นผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์ตอนเรียนมหาวิทยาลัย ปัจจบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี

หัวข้อที่สอนออนไลน์

1.คณิตศาสตร์ 2.พื้นฐานการเขียนเว็บไซต์ php css html sql

ความคิดเห็นที่เรียนออนไลน์

Jeerawan Wongthongsri
Jeerawan Wongthongsri19/10/2021
น้องเรียนกับครูพี่เมย์สนุกมากเลยคะ คุณครูใจดีใจเย็น สอนและอธิบายได้เข้าใจง่าย น้องชอบเรียนมากๆเลยคะ💕
มะนาว ต่างดุ๊ด
มะนาว ต่างดุ๊ด26/09/2021
ครูสอนเข้าใจง่ายครับ มีแผนการสอน อยากเรียนบ่อยๆ จะได้เก่งขึ้นครับ