เกียรติพงศ์  ศรีวิชัย

เกียรติพงศ์ ศรีวิชัยสอนพิเศษ/ติวเคมี

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

รับสอนวิชาเคมี ในระดับชั้น ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย(เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์) การสอนไม่น่าเบื่อ รับรองสนุกแน่นอน เน้นการสอนจากระดับพื้นฐานไปจนถึงเนื้อหาระดับ advanced และเน้นการทำโจทย์และการคิดวิดคราะห์มั

ประวัติการศึกษา

มัธยมปลาย รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เกรดเฉลี่ย 3.93 มหาวิทยาลัย : คณะเภสัชศาสตร์ มช เกรดเฉลี่ยล่าสุด 3.88

หัวข้อที่สอนออนไลน์

เคมีในระดับชั้น ม.ปลาย และมหาวิทยาลัย(เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์)