นพเกล้า เอี่ยมสุทธิปัญญา

นพเกล้า เอี่ยมสุทธิปัญญาสอนพิเศษ/ติวสังคม,คณิต

180 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ชื่อพี่บาสค้าบ เป็นกันเอง ไม่เครียด ไม่กดดัน สนุกสนาน ๆ ประสบการณ์สอน - ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ - ม.4 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร วิชาที่สอน - สังคมศึกษาระดับประถม มัธยม ติวสอบต่าง ๆ 9 วิชาสามัญ o-net เรียนเสริม - คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา - Pat 5 วิชาชีพครู

ประวัติการศึกษา

- มัธยมศึกษา แผนการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (gifted) โรงเรียนสายปัญญารังสิต - จบปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาสังคมศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ (ประถมศึกษา)