ชนกานต์ อภินันท์ต

ชนกานต์ อภินันท์ตสอนพิเศษ/ติวคณิต,วิทย์,ภาษาไทย,สังคม,O-NET,PAT1

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

ชื่อ ชนกานต์ อภินันท์ต ชื่อเล่น พี่เรน มีประสบการณ์สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 3 - มหาวิทยาลัย ประสบการณ์สอน 7 ปี วิชาที่สามารถสอนได้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคม สามารถสอนได้ทั้งสองภาษา มีประสบการณ์สอนติวสอบแข่งขัน - ตะลุยโจทย์ เข้าม.1 รร.สวนกุหลาบนนทบุรี - ติวสอบเข้า ม.4 สาธิตขอนแก่น - ตะลุยข้อสอบ O-NET ป.6/ ม.3/ ม.6 - ตะลุยข้อสอบ PAT1 - ตะลุยข้อสอบวิชาสามัญคณิตศาสตร์

ประวัติการศึกษา

เรียนจบจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขา คณิตศาสตร์การจัดการ หลักสูตรไทยควบอังกฤษ IMMA

หัวข้อที่สอนออนไลน์

คณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิทยาศาสตร์ศาสตร์ ระดับ อนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย ระดับ อนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังคม ระดับ อนุบาล 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ติวสอบ O-NET ป.6/ ม.3/ ม.6 ติวสอบ PAT1 ติวสอบ วิชาสามัญคณิตศาสตร์