Kru Jay

Kru Jay

Biology,Science150 บาท/ชม.4.49 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

การเรียนการสอนเป็นกันเอง สนุกสนานได้ความรู้ สามารถถามได้ทุกเรื่องเลย ช่วยนักเรียนหาคำตอบที่สงสัยและ ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้โดยกระชับรวดเร็ว มีประสบการณ์สอนทั้งตัวต่อตัวและที่สถาบันมานานกว่า 5 ปี

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1 ปัจจุบัน ได้รับทุน พสวท เรียนต่อปริญญาโท-เอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาพันธุศาสตร์

หัวข้อที่สอน

Biology and Science ติวชีววิทยา(ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ม.ต้น , ม.ปลาย เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย และ ติววิทยาศาสตร์พื้นฐาน ตั้งแต่ประถมจนถึงม.ต้น (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้)