Kru. P'POND

Kru. P'PONDสอนพิเศษ/ติวคณิต,วิทย์,สถิติ

250 บาท/ชม.75.30 ชม.
(3)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ชื่อ นายอมร ศรแสดง ชื่อเล่น ปอนด์ อาชีพปัจจุจบัน ข้าราชการครู เป็นคนเรียบง่าย สอนพิเศษคณิตศาสตร์ ในทุกระดับชั้น ไม่เข้าใจสามารถสอบถามได้ตลอด ไม่ทิ้งผู้เรียนถึงแม้จะเรียนจบไปแล้ว ประสบการณ์สอน > สอนพิเศษคณิตศาสตร์ประถมศึกษา น้องๆ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เซนต์ดอมินิก ผะดุงศิษย์พิทยา … > สอนพิเศษคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา น้องๆ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สตรีนนท์ เขมาภิรตาราม เด็กเตรียมวิศวะพระนครเหนือ … > สอนพิเศษคณิตศาสตร์ระดับ ป.ตรี น้องๆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … > สอนพิเศษกวดวิชาเตรียมทหาร ANAP > ประสบการณ์อื่นๆ อีกมากมาย

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสาตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วุฒิที่ได้รับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วุฒิที่ได้รับ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนในรายนวิชาคณิตศาสตร์ ป.1 - ปริญญาตรี สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - ม.3 สอนในรายวิชาสถิติ

ความคิดเห็นที่เรียนออนไลน์

Ranida Sangprasit
Ranida Sangprasit24/05/2023
อธิบายเข้าใจดีมากเลยค่ะ
ภาณุวัฒน์ ยุวงค์
ภาณุวัฒน์ ยุวงค์10/10/2022
ดีมากๆๆ ค่ะ น้องเข้าใจดีค่ะ