ครูไข่มุก ธนวันต์

ครูไข่มุก ธนวันต์ สอนพิเศษ/ติวสังคม,คณิต,วิทย์,ภาษาไทย

180 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

รับสอนพิเศษ : ✨วิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ✨วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

✨ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกียรตินิยมอันดับ 1

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย