ธนวันต์  สุวรรณสิงหาสน์

ธนวันต์ สุวรรณสิงหาสน์สอนพิเศษ/ติวสังคม,คณิต,วิทย์,ภาษาไทย

180 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

รับสอนพิเศษ : ⭐️วิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น ⭐️รับสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา

ประวัติการศึกษา

✨การศึกษาชั้นมัธยมต้น โครงการ English Program ✨ระดับมัธยมปลาย สาย วิทย์-คณิต โครงการ Intensive English Program เกรดเฉลี่ย 3.5 ✨ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ชั้นปีที่2🌏

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย