ธีรดนย์ ปวีณาภรณ์

ธีรดนย์ ปวีณาภรณ์สอนพิเศษ/ติวภาษาญี่ปุ่น

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สอนอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ประวัติการศึกษา

ธีรดนย์ ปวีณาภรณ์ (อ้าย) จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี 2562 (เกียรตินิยมอันดับสอง) ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่การตลาดในบริษัทญี่ปุ่น เคยเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Yono Gakuin เมื่อปี 2560 สอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N1 (ระดับสูงสุด) ผ่านเมื่อเดือนธันวาคม 2561 เคยผ่านระดับ N2 และ N3 ด้วยคะแนนเต็มในส่วนการฟัง ประสบการณ์สอน : เคยสอนนักเรียนทุนมหาวิทยาลัย Ritsumeikan Asia Pacific University เพื่อใช้ทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเมื่อเริ่มเข้าศึกษา

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมปลาย, ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น-ชั้นกลางเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป ภาษาญี่ปุ่นเพื่อสอบวัดระดับและสอบเข้ามหาวิทยาลัย สามารถสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงานได้ แต่ผู้เรียนจำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นผ่านอย่างน้อยระดับ N2