ชลิดา มุสิทธิ์มณี

ชลิดา มุสิทธิ์มณีสอนพิเศษ/ติวภาษาญี่ปุ่น

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อครูพี่อั้มค่ะ จบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เอกญี่ปุ่น และเดินทางไปเรียนด้านภาษาญี่ปุ่นโดยตรง เทคนิคการสอน -เน้นการสรุปใจความสำคัญ -มีเอกสารประกอบการเรียนที่ทำให้เข้าใจง่ายค่ะ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้อย่างสบายใจเลยค่ะ เรียนสนุก เป็นกันเอง เนื้อหาอัดแน่นเต็มๆ

ประวัติการศึกษา

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น -東洋言語学院 Tokyo Japan

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานเป็นต้นไป-กลาง ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ค่ะ เน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน หากผู้เรียน อยากเน้นด้านใด สามารถแจ้งได้ค่ะ การเรียนการสอนใช้หนังสือ Minna no Nihongo 1-4 (และมีเอกสารเพิ่มเติมแจกให้)