ครูป๊อปอาย

ครูป๊อปอาย

ภาษาไทย,อังกฤษ250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

เป็นกันเอง สอนสนุก เข้าใจง่าย สนใจติดต่อได้นะคะ🥰

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่สอน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ