จิรสุภรณ์ ทองคำดี

จิรสุภรณ์ ทองคำดี

สังคมศึกษา300 บาท/ชม.0.67 ชม.

แนะนำตัว

รับสอนพิเศษวิชาสังคมสำหรับชั้นมัธยมนะคะ สนใจติดต่อมาได้เลยค่า

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับสอง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่สอน

สังคมศึกษา