สมัชญ์  อนันต์ภัทรากุล

สมัชญ์ อนันต์ภัทรากุล

ภาษาญี่ปุ่น300 บาท/ชม.0.00 ชม.

ประวัติการศึกษา

- จบปริญญาตรี จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกภาษาญี่ปุ่น GPA 3.46 - แข่งขันชนะเลิศรางวัลที่ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ในเขตภาคเหนือ - ประสบการณ์เรียนแลกเปลี่ยนที่เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี - ประสบการณ์ทำงานและสอนภาษาญี่ปุ่น 12 ปี (ล่ามภาษาญี่ปุ่น, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน)

หัวข้อที่สอน

ภาษาญี่ปุ่น