Dhammathat Owasirikul

Dhammathat Owasirikul

คณิต,ฟิสิกส์300 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

อาจารย์​พี่แชมป์​ครับ ปัจจุบัน​เป็นอาจารย์​สอนที่คณะเทคนิค​การแพทย์​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล ในหลักสูตร​รังสีเทคนิค​ สาขาทางการแพทย์​ที่ต้องใช้คณิตและฟิสิกส์​เป็นพื้นฐานสำคัญ จึงมีประสบการณ์​สอน​พิเศษ​มากกว่า 10 ปีครับ

ประวัติการศึกษา

ป.ตรีและโท จบสาขารังสี​เทคนิค​ คณะ​เทคนิค​การแพทย์​ มหาวิทยาลัย​มหิดล ป.เอก จบสาขา วิศวกรรม​ชีวเวช คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ จุฬา​ลงกรณ์​มหา​วิทยาลัย​

หัวข้อที่สอน

คณิตศาสตร์ ม.ต้น ถึง ม.ปลาย ฟิสิกส์ ม.ต้น ถึง ม. ปลาย คณิตศาสตร์​มหาวิทยาลัย​ เช่น แคลคูลัส​ คณิตศาสตร์​สำหรับบริหารธุรกิจ​ หรือเรื่องตามแต่ชีทที่เรียนครับ ค่าเรียน ม.ต้น 200 บาทต่อชม. ม.ปลาย 250 บาทต่อชม. มหาลัย 300 บาทต่อชม.