Ling Bai

Ling Bai

ภาษาจีน400 บาท/ชม.0.00 ชม.

ประวัติการศึกษา

เหล่าชือสำเร็จการศึกษาจาก Henan Normal University(เมืองเฮอหนาน, ประเทศจีน เหล่าชือเป็นคนจีนมาจากประเทศจีนโดยตรง มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนให้คนไทยเป็นเวลา10ปี เหล่าชือพูดภาษาไทยได้ทำให้สื่อสารกับนักเรียนคนไทยได้เข้าใจมากขึ้น

หัวข้อที่สอน

รับสอนภาษจีนทุกระดับ HSK1-6, ภาษาจีนเบื้องต้น, ภาษาจีนพื้นฐาน, บทสนทนาภาษาจีน