Kerati Kittiwattanawong
คณิต,วิทย์,ชีวะ
0.47 ชม.
 
Chat (Free)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีครับน้อง ๆ ทุกคน พี่ชื่อ..พี่เบลล์..นะครับ พี่จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจบปริญญาโทวิทยาศาสตร์ในสาขาชีววิทยา และเป็นติวเตอร์ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 4 ปี ..พี่เป็นคนสบายๆ ครับ เฮฮา มีการพูดคุยสนุก เล่นมุกบ้าง สอนไม่เครียดแน่นอนสำหรับน้องๆ ที่กลัวติวเตอร์ ส่วนใครต้องการความจริงจังพี่ก็สอนได้หายห่วง..

ประวัติการศึกษา

- 2012-2016 ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาชีววิทยา มหาวิทยาสงขลานครินทร์ - 2017-2019 ปริญญาโท (หลักสูตร นานาชาติ/ นักศึกษาทุนผู้ช่วยวิจัย และทุนผู้ช่วยสอน) สาขาชีววิทยา มหาวิทยาสงขลานครินทร์ (มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ) - 2016-ปัจจุบัน ติวเตอร์ทั่วไป (สอนออนไลน์ และสอนสด) - 2016-2019 ติวเตอร์ในสถาบัน 168 เอ็ดดูเคชั่น (สอนออนไลน์) - 2017-2020 ติวเตอร์ และผู้ช่วยสอนในมหาวิทยาลัยในวิชาชีววิทยา กีฏวิทยา ชีวโมเลกุล และพันธุศาสตร์ - 2018-2019 รับทุนเป็นนักวิจัยในงานวิจัยของกรมควบคุมโรค (มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการในระดับนานาชาติ) - 2020-ปัจจุบัน รับทุนเป็นนักวิจัยในงานวิจัยเรื่องโควิด-19 ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ (มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ) *ข้อมูลทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ครับ

หัวข้อที่สอน

วิชาที่พี่สามารถติวให้น้อง ๆ ได้จะมีดังนี้ครับ - คณิตศาสตร์ในระดับ ป.1-6 - วิทยาศาสตร์ในระดับ ป.1-6 และ ม.1-3 - วิชาชีววิทยาในระดับ ม.4-6 และระดับมหาวิทยาลัย โดยการสอนของพี่สามารถปรับได้ตามความต้องการของน้อง ๆ นะครับ - สอนปรับพื้นฐาน - สอนเพิ่มเติมจากที่เรียนในโรงเรียน - สอนเน้นเนื้อหาเพื่อสอบ และทำเกรด - ติวข้อสอบ

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger