Wan Wu

Wan Wuสอนพิเศษ/ติวChinese,Thai,English

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

รับสอนภาษาไทย จีน อังกฤษ เน้นสอนเข้าใจง่าย เป็นกันเอง มีแบบฝึกหัดทุกคลาส

ประวัติการศึกษา

Humanities of Kasetsart Univercity.