Punnipa Loyfa

Punnipa Loyfa

ชีวะ,วิทย์,อังกฤษ250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

รับสอนภาษาอังกฤษ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไปทุกระดับชั้นค่ะ - ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพิ่มเกรดในโรงเรียนหรือเตรียมสอบทั้ง สอบเข้าป.1-ม.1-ม.3-มหาวิทยาลัย-O-net-Gat-9วิชา-Cu-Tep - ชีววิทยา สำหรับใช้เพิ่มเกรดในโรงเรียนหรือเตรียมสอบเข้าโอลิมปิกวิชาการ สอวน.-ม.3-มหาวิทยาลัย - วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนทุกระดับ ⭐️⭐️⭐️⭐️

ประวัติการศึกษา

- ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - เคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ชีววิทยา ค่าย2

หัวข้อที่สอน

ชีวะ วิทย์ อังกฤษ