Jeerapinya  Luangthongwattana

Jeerapinya Luangthongwattana

คณิต,วิทย์120 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ประสบการณ์การสอน4ปี 🔥🔥🔥 👉🏻มีชีทเนื้อหาและแบบฝึกหัด 👉🏻มีการอัพเดทความยากของเนื้อหาขึ้นเรื่อยๆ 👉🏻มีชีทเสริมและสรุป ❗️รับติวเข้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องพสวท. ESC ห้องวมว. ห้องsmartclass และอื่นๆ ❗️เปิดสอนทั้งเดี่ยวและกลุ่ม

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ การบินและอวกาศ (Aerospace Engineering) ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวข้อที่สอน

👉🏻คณิต อ.1-ม.3 👉🏻วิทย์ป.1-ม.3 รวมทั้ง3parts ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ❗️มีคอร์สคิดเลขเร็ว สำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะคิดเลขเร็วเพื่อการแข่งขัน หรือฝึกเพื่อใช้เรียนในห้องเรียน