Pongsakorn Sinsunthornpong

Pongsakorn Sinsunthornpongสอนพิเศษ/ติวภาษาญี่ปุ่น

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีครับ ชื่อครูพี่เต่าครับ รับสอนภาษาญี่ปุ่น รับรองสนุกแน่นอน เอกสารจัดทำขึ้นเอง

ประวัติการศึกษา

- นักเรียนทุนรัฐบาลไทยศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 6 ปี - นักเรียนทุนสมาคมโรตารีญี่ปุ่น 1 ปี - จบปริญญาตรีและโทจากสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ มหาลัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น - ประสบการณ์เรียนและใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น 8 ปี - ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในโตเกียว - เคยสอนภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนไทยใน รร.มัธยมญี่ปุ่น 2 ปี - ลูกศิษย์สอบผ่าน N2,N3,N4 จำนวน 8 คน

หัวข้อที่สอนออนไลน์

- รับสอนภาษาญี่ปุ่นทุกรูปแบบ พูด ฟัง อ่าน เขียน - รับติว N5-N2 เพื่อเตรียมสอบวัดระดับ - รับติวเพื่อสอบ Pat 7.3