ครูอชิ อชิรญาณ์

ครูอชิ อชิรญาณ์

ภาษาไทย,คณิต200 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะ นักเรียนออนไลน์ทุกคน ครูอชินะคะ การสอนของครูเป็นแบบสนุกสนาน ไม่เครียด แต่ได้ความรู้อย่างเต็มที่ แน่นอนค่ะ

ประวัติการศึกษา

จบปริญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยธนบุรี แต่มีประสบการสอนวิชาภาษาไทยและคณิตศาตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2557 จนถึงปัจจุบัน

หัวข้อที่สอน

วิชาภาษาไทย ระดับ อนุบาลถึง ม.3 คณิตศาสตร์ ระดับ อนุบาลถึง ป.6