ครูพี่จุ้ย Kru P Jui

ครูพี่จุ้ย Kru P Jui

เคมี,คณิต,ฟิสิกส์250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีน้องๆ ครับ พี่จุ้ยครับ สอนพิเศษเพิ่มความเข้าใจ สอนเพิ่มเกรด สอบแข่งขัน และสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับ - มีประสบการณ์สอนทั้งกลุ่มและตัวต่อตัวกว่า 5 ปี - ลักษณะการสอนพี่จะปรับตามสไตล์น้องแต่ละคนเลยครับ ให้ตรงใจน้องๆ มากที่สุด - เรียนเนื้อหาพร้อมทำโจทย์ เน้นเข้าใจวิธีตรงและเทคนิคคิดเร็วเพื่อทำคะแนน - ไม่เข้าใจตรงไหน ถามได้ตลอดเลยครับ นอก class ก็ถามได้ครับ พี่ถือคติว่า ต้องรับผิดชอบน้องให้ถึงฝั่งฝันครับ น้องๆ คนไหนสนใจ ทักมาคุยกันก่อนได้เลยครับ :)

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เกียรตินิยม - ปริญญาโท สาขา ปิโตรเคมี (Petrochemical Technology) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Program) เกรดเฉลี่ย 4.00 - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เกรดเฉลี่ย 4.00

หัวข้อที่สอน

- เคมี ม.ต้น ม.ปลาย (หลักสูตรไทยและ Inter) - คณิตศาสตร์ ประถม และ ม.ต้น (หลักสูตรไทยและ Inter) - ฟิสิกส์ ม.ต้น ม.ปลาย แล้วพบกันครับ :)