Pimousse Skp

Pimousse Skp

French,English300 บาท/ชม.2.02 ชม.
(1)

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อ พิมพ์นะคะ พิมรับสอนภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น การปรับพื้นฐาน, การติวเพิ่มเกรด, การติวเข้มเพื่อสอบGAT PAT, ติวเข้มเพื่อสอบวัดระดับภาษา ยินดีช่วยเหลือนะคะ

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมชาติ วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส วิชาโท ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 2 จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย Caen ประเทศ ฝรั่งเศส จากคณะ ภาษาศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส ได้รับประกาศนียบัตรทางภาษา Dalf C2 (ภาษาฝรั่งเศส) ได้รับประกาศนัยบัตรภาษาอังกฤษ TU-Get, Toeic

หัวข้อที่สอน

Basic French French for all level French A1, A2, B1,B2, C1, C2 French conversation Basic English, Grammar, Reading, Writing, conversation. GAT/PAT English

ความเห็น

Wattana Kagkaew
Wattana Kagkaew11/08/2020
ก็ดีค่ะ ก็เข้าใจค่ะ พี่เค้าพูดเพราะสอนดีน่ารัก เป็นกันเอง เข้าใจง่ายค่ะ