ครูขวัญ (ขวัญศิริ ศิริมังคลา)
คณิต EP
0 ชม.
 
Chat (Free)

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปี 2562 จบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาเดียวกันในปี2554 และ 2556 ตามลำดับ มีประสบการณ์สอนในสถาบันติวเตอร์กว่า 6 ปี

หัวข้อที่สอน

คณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น สามารถสอนได้ทุกหลักสูตร รวมถึงหลักสูตร English program หรือ International school

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger