วิธีใช้งาน Guru Gooroo แพลตฟอร์มสอนสดออนไลน์

แนะนำวิธีใช้งาน Guru Gooroo แพลตฟอร์มสอนสดออนไลน์ ติวเตอร์ออนไลน์ ผ่านวีดีโอคอล เพื่อเป็น Guidelines กันครับ

Guru Gooroo connects tutors and students

1. ก่อนอื่นเลย Tutor ต้องเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกใน GuruGooroo.com และแสดงเป็น Tutor ในเว็บ/App

Tutor registration 1

Tutor registration 2

Tutor registration 3

2. นักเรียนสนใจสมัครเรียน

Find tutors 1

Find tutors 2

3. นักเรียนจ่ายค่าติวมาที่ GuruGooroo

Pay tution fee by points

4. คุยกันและนัดกันผ่าน Chat

Chat

5. Tutor เตรียมการสอน เช่น slide หรือ เอกสาร

6. ถ้า Tutor ต้องการ Share screen ต้องเข้าผ่านทาง คอมพิวเตอร์

Video call

7. ถึงเวลานัดแล้วก็ทำ VDO call ติวกัน

8. เรียนเสร็จแล้ว GuruGooroo จะเก็บ record ไว้ และยืนยันกับผู้เรียน และ Tutor เรื่องเวลาเรียน , comment, rating

เมื่อสอนไปจนครบ 1,000 บาท ก็จะโอนเงินไปให้ Tutor GuruGooroo จะหักค่าสอน 15% ของเงินที่ได้

ข้อกำหนด:

การติวกันในระบบ จะทำให้ติวเตอร์เพิ่มจำนวนที่ติว ซึ่งจะมีผลต่ออันดับ และ rating ที่จะแสดงเวลานักเรียนเข้ามาเลือกติวเตอร์
ห้ามนัดกันและไปติวกันนอกจากระบบของ GuruGooroo ถ้าตรวจพบจะมีการ Ban ติวเตอร์ออกจากระบบ