ฟาริดา ต้นตะภา

ฟาริดา ต้นตะภาสอนพิเศษ/ติวคณิต,o-net

250 THB/hr0.00 hr

Introduction

รับสอนคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น ✅o-net ✅เรียนเพิ่มเกรด ✅ติวก่อนสอบ ✅ตะลุยโจทย์ ปรับการสอนตามพื้นฐานของผู้เรียนค่ะ❤️

Education

นิสิตเรียนครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

Subject

คณิตศาสตร์,o-net