วันวิษา ปิ่นแก้ว

วันวิษา ปิ่นแก้วสอนพิเศษ/ติวคณิต,วิทย์,ภาษาอังกฤษ

300 THB/hr2.22 hr

Tutor Video

Introduction

Hi I am teacher Sarah. I graduated from Silpakorn university with food technology as my major and now I'm currently working in a high school teaching Science and Mathematics in an English program for students. My style of teaching are fun and engaging, students need to enjoy the lesson and also the lessons need to be usable in everyday life situations. Thank you for taking your time reading through my introduction hope to see you soon.

Education

ปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีอาหาร โทพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ใบประกาศนียบัตรรับรองการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา : certificate of teaching English as a foreign language (TEFL). Toeic 700 scores.

Subject

คณิตศาสต์,วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6, มัธยมศึกษาปีที่ 1-3