Pimrawin Neamrat

Pimrawin Neamratสอนพิเศษ/ติววิทย์,เคมี

250 THB/hr0.00 hr

Tutor Video

Introduction

สอนเป็นกันเอง ไม่ง่วง สอนเทคนิก ให้เห็นภาพ เข้าใจงาน แชร์ประสบการณ์ ใจเย็น คุยโต้ตอบกัน ชื่อ-นามสกุล : ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์รวินท์ เนียมรัตน์ อายุ 37 ปี ชื่อเล่น : พิม ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี : เภสัชศาสตร์บัณฑิต (นักเรียนทุนพระราชทานในองค์สมเด็จย่าจนจบการศึกษา) ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป ประวัติการสอน : -สอนคณิตศาสตร์ ป.6 ที่สถาบันคุมอง พัทลุง -ติวสอบออนไลน์คณิต ม.6 เพื่อสอบปลายภาค -สอนวิทยาศาสตร์ ป.5 ที่ กวดวิชาบ้านครูตุ๊ก -สอนคณิตศาสตร์ ป.6 ที่ กวดวิชาบ้านครูตุ๊ก -สอนวิทยาศาสตร์ ป.2 ร.ร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ -ติวสอบออนไลน์วิชาความถนัดวิชาเฉพาะแพทย์ม.5 ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ : - นักเรียนชอบเพราะสอนสนุก สอนให้เข้าใจและเห็นภาพ มีแนวเทคนิคในการจำ การทำข้อสอบ ใจดี ใจเย็น - ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ และรางวัลชมเชยระดับประเทศ ปี 2542

Education

ปริญญาตรี : เภสัชศาสตร์บัณฑิต (นักเรียนทุนพระราชทานในองค์สมเด็จย่าจนจบการศึกษา) ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป

Subject

วิทยาศาสตร์ ป.1-ม.6 เคมี วิชาความถนัดเฉพาะแพทย์ กสพท.