ครู อาย

ครู อายสอนพิเศษ/ติววิทย์,ฟิสิกส์

250 THB/hr0.00 hr

Introduction

สวัสดีค่ะ ครูอาย คุณครูวิทยาศาสตร์ เอกฟิสิกส์ รับสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานประถม มัธยม และมหาลัย มีข้อสอบ แนะแนวการเรียนต่อทุกระดับชั้น เรียนวิทย์กันแบบสนุก ไม่เครียด เข้าใจง่าย 😁

Education

วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Subject

วิทยศาสตร์พื้นฐาน ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-ม.3) วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย (ม.4-ม.6) ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.ปลาย ฟิสิกส์ มหาลัย