ศิริพิมพ์ ใจเที่ยง

ศิริพิมพ์ ใจเที่ยงสอนพิเศษ/ติวคณิต,ภาษาไทย,วิทย์

250 THB/hr0.00 hr

Introduction

ครูพิมพ์ ประสบการณ์สอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันรับราชการครู เคยติวก่อนสอบ เพิ่มเกรด ติวสอบนายสิบ นักเรียนไปรษณีย์ เน้นความเข้าใจ เป็นกันเอง ไม่เครียดสามารถสอบถามเนื้อหาที่สงสัยได้

Education

จบการศึกษาเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบบรรจุรับราชการครู โครงการครูคืนถิ่น วิชาเอกคณิตศาสตร์ ได้ลำดับที่ 1 ครูคณิตศาสตร์ เขตสอง จังหวัดมหาสารคาม ได้รับราชการทันทีหลังเรียนจบ

Subject

คณิต ไทย วิทย์ คณิตศาสตร์ทั่วไป กพ ข้าราชการ คณิตศาสตร์ประถม-มัธยม o-net ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ ประถม