อ.รัชนีฉาย
ภาษาไทย
0 ชม.
 
Chat (Free)

แนะนำตัว

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี (ภาษาไทย,เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาโท (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อที่สอน

1. วิชาภาษาไทยประถมและมัธยม 2. วิชาGATเชื่อมโยง 3. วิชาภาษาอังกฤษ

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger