Ganya Tantriboripakkul

Ganya Tantriboripakkul

ภาษาญี่ปุ่น300 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะ พร้อมแนะนำ ช่วยเหลือคนที่อยากจะไปเรียนต่อญี่ปุ่น รับสอน : ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐาน รับติว JLPT N3-N5 และ PAT ญี่ปุ่น เพื่อเรียนต่อด้วยค่ะ

ประวัติการศึกษา

JLPT : N2 เคยอยู่ที่ ญี่ปุ่น 3 ปีค่ะ

หัวข้อที่สอน

ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ