นฤมล แสงงาม
English
 
0 ชม.
Chat (Free)

ประวัติการศึกษา

เคยศึกษาป.ตรี สาขาธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน. เกรดเฉลี่ย 3.67. ปัจจุบันกำลังศึกษาป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อธุรกิจ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

หัวข้อที่สอน

มีผลงานในเพจ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=375314579566058&id=354149631682553 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่อ่อนพื้นฐาน เน้นปรับพื้นฐาน เหมาเดือนละ 3000 บาท ต่อคน สอนสัปดาห์ละ3วัน วันละ2ชั่วโมง มาเป็นกลุ่ม3คนขึ้นไปลดเหลือคนละ2500บาท เป็นกลุ่ม5คนขึ้นไป ลดเหลือ คนละ2000บาท ถึงจะเป็นกลุ่มแต่เน้นให้เป็นคนๆค่ะ เป็นกลุ่มสอน4ชั่วโมงต่อวัน

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger