ภัสพงษ์ เตี่ยวหู

ภัสพงษ์ เตี่ยวหูสอนพิเศษ/ติวสังคม

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สอนเน้นเนื้อหาบทเรียน เป็นกันเอง ปัจจุบันสอน รายวิชาสังคมศึกษา ม.1-6 โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษา สาขาสังคมศึกษา จากมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เกรดเฉลี่ย 3.15

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สังคม,เศรษฐศาสตร์,สังคมศึกษา,หน้าที่พลเมือง