Surapad Larbwisuthisaroj

Surapad Larbwisuthisaroj

คณิต,ฟิสิกส์300 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีครับ พี่บอสครับ พี่มีประสบการณ์การสอนประมาณ 6-7 ปี สำหรับลักษณะการสอนของพี่ พี่จะเน้นไปที่ความเข้าใจเป็นหลัก เพื่อจะได้มีเนื้อหาและหลักการส่วนที่ต้องท่องจำน้อยลง และที่สำคัญอีกอย่างคือ ในการสอนจะเน้นการฝึกทำโจทย์ที่หลากหลายเพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกกระบวนการคิดและสามารถประยุกต์ใช้หลักการต่างๆ ได้ครับ น้องๆ ที่สนใจสามารถทักทายกันมาได้ครับ :)

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิช่าไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่สอน

- คณิตศาสตร์/ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - ฟิสิกส์ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย (PAT2, 9 วิชาสามัญ, SAT Physics, BMAT Physics)