วิมลสิริ ฝ่ายโชคชัย

วิมลสิริ ฝ่ายโชคชัย

ภาษาอังกฤษ,ญี่ปุ่น,คณิต,วิทย์200 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะ จ๋อมแจ๋มนะคะ สอนแบบเป็นพี่น้องเพื่อนสนทนา พูดคุยกัน มีคำถาม มีข้อสงสัยถามได้ทันทีเลย ไม่ต้องกลัวผิดนะคะ

ประวัติการศึกษา

-จบปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนธร(อินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล -เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่อเมริกา 2 เดือน -เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน

หัวข้อที่สอน

- ภาษาอังกฤษแบบสนทนา แกรมมา -ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน-มีพื้นฐาน (มินนะโนะครบทั้ง4เล่ม) -คณิตศาสตร์เด็กเล็ก-มต้น - วิทยาศาสตร์เด็กเล็ก- มต้น