Totom Natta
วิทย์,เคมี
0 ชม.
 
Chat (Free)

แนะนำตัว

??‍?สไตล์การสอน ? ปูพื้นฐานให้แน่น ? สอนเนื้อหาที่ใช้เรียนในห้อง และใช้สอบให้แน่น อีกทั้งมีเทคนิคการจำในคาบเรียน (กลับบ้านน้องก็ไม่ไปทวนแน่นอน 555) ? ติวก่อนสอบทุกครั้ง (ฮั่นแน่! รู้ว่าขี้เกียจนะ ขยันสักนิดจะสอบแล้ว 555) ? ก่อนสอบกลางภาคหรือปลายภาค จะมีโจทย์ให้ฝึกทำและจับเวลาจริง เพื่อประเมินว่าเด็กนักเรียนคนไหน ควรเพิ่มเติมส่วนไหน (เสริมจุดอ่อนให้แน่น เพื่อไม่ให้พลาดคะแนน) ✍? ? บรรยากาศในการเรียน สนุกสนาน (ครูเป็นคนตลก เฮฮามาก 555) ไม่เครียดแน่นอน ?

ประวัติการศึกษา

?การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ?ประสบการณ์การทำงานและการสอน ? มีประสบการณ์สอน มากกว่า 6 ปี ? ติวเตอร์โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ? กวดวิชาอมรเทพ ติวเตอร์ ? สอนพิเศษให้กับน้องๆ ที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ - สอนเคมีอินทรีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ - สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประถมตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หลักสูตร English Programme , สายวิทย์-คณิต และ สายศิลป์ภาษา - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (ทั้งม.ต้น และ ม.ปลาย) - โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง Smart YRC และห้อง English program - โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ - โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ทั้งชั้นประถมตอนปลาย, ม.ต้น และ ม.ปลาย) - โรงเรียนดาราวิทยาลัย สายวิทย์-คณิต และ สายวิทย์-คณิต ห้องเรียน สสวท. - โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ - โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ? สอนพิเศษผ่านทางวิดีโอคอล ได้แก่ น้อง ๆ จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง ? วิทยากรภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ ? The Chemical Safety & Emergency Program (The Safety officer master class), Department of Chemistry.Faculty of Science, Chiang Mai University.?

หัวข้อที่สอน

✍?วิชาที่รับสอน ? วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถม - ม.ต้น ? วิชา เคมี ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต) ? วิชา เคมีพื้นฐาน ม.ปลาย (สายศิลป์) ? วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ปลาย (สายศิลป์) ? คอร์ส intensive (เรียนเคมีแบบเข้มข้น จนต้องร้องขอชีวิต 555) ? ปูพื้นฐานเคมีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย ? ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ , PAT 2 เคมี

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger