Totom Natta
วิทย์,เคมี
0 ชม.
 
Chat (Free)

แนะนำตัว

👨🏻‍🔬สไตล์การสอน 🔘 ปูพื้นฐานให้แน่น 🔘 สอนเนื้อหาที่ใช้เรียนในห้อง และใช้สอบให้แน่น อีกทั้งมีเทคนิคการจำในคาบเรียน (กลับบ้านน้องก็ไม่ไปทวนแน่นอน 555) 🔘 ติวก่อนสอบทุกครั้ง (ฮั่นแน่! รู้ว่าขี้เกียจนะ ขยันสักนิดจะสอบแล้ว 555) 🔘 ก่อนสอบกลางภาคหรือปลายภาค จะมีโจทย์ให้ฝึกทำและจับเวลาจริง เพื่อประเมินว่าเด็กนักเรียนคนไหน ควรเพิ่มเติมส่วนไหน (เสริมจุดอ่อนให้แน่น เพื่อไม่ให้พลาดคะแนน) ✍🏻 🔘 บรรยากาศในการเรียน สนุกสนาน (ครูเป็นคนตลก เฮฮามาก 555) ไม่เครียดแน่นอน 😝

ประวัติการศึกษา

🔰การศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 📝ประสบการณ์การทำงานและการสอน 🔘 มีประสบการณ์สอน มากกว่า 6 ปี 🔘 ติวเตอร์โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 🔘 กวดวิชาอมรเทพ ติวเตอร์ 🔘 สอนพิเศษให้กับน้องๆ ที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ - สอนเคมีอินทรีย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ - สอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประถมตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย - โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย หลักสูตร English Programme , สายวิทย์-คณิต และ สายศิลป์ภาษา - โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (ทั้งม.ต้น และ ม.ปลาย) - โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ห้อง Smart YRC และห้อง English program - โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ - โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย (ทั้งชั้นประถมตอนปลาย, ม.ต้น และ ม.ปลาย) - โรงเรียนดาราวิทยาลัย สายวิทย์-คณิต และ สายวิทย์-คณิต ห้องเรียน สสวท. - โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง - โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ - โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ - โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 🔘 สอนพิเศษผ่านทางวิดีโอคอล ได้แก่ น้อง ๆ จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง 🔘 วิทยากรภายใต้โครงการวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่ 🔘 The Chemical Safety & Emergency Program (The Safety officer master class), Department of Chemistry.Faculty of Science, Chiang Mai University.😁

หัวข้อที่สอน

✍🏻วิชาที่รับสอน 🔘 วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถม - ม.ต้น 🔘 วิชา เคมี ม.ปลาย (สายวิทย์-คณิต) 🔘 วิชา เคมีพื้นฐาน ม.ปลาย (สายศิลป์) 🔘 วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ปลาย (สายศิลป์) 🔘 คอร์ส intensive (เรียนเคมีแบบเข้มข้น จนต้องร้องขอชีวิต 555) 🔘 ปูพื้นฐานเคมีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 🔘 ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ , PAT 2 เคมี

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger